Od czasów najwcześniejszych, przez starożytność, po dziś dzień, człowiek stawiał przed sobą szereg pytań bez odpowiedzi. Przez tysiąclecia cywilizacja człowieka zgłębiała tajniki otaczającego go wszechświata. Zjawisko stworzenia przypisywano bogom, a Ziemię traktowano jako dzieło boskich mocy. Pośród tych, którzy korzystali z dobrodziejstw Błękitnej Planety, byli i Ci, którzy poświęcali całe swoje życie badaniom i obserwacjom. Człowiek od zawsze zastanawiał się czy kiedykolwiek będzie mu dane sięgnąć gwiazd. Do czasu...

- Rozgrywka rozpoczęła się w roku 2100 na planecie Ziemia. Rok w świecie gry odpowiada 1 tygodniowi czasu rzeczywistego. Zmiana daty następuje z każdym poniedziałkiem.

- Ziemia stała się globalną wioską – w dosłownym tego słowa znaczeniu – poprzez rozwój technologii m.in. transportu i komunikacji. Aktualna technologia pozwala przemieszczać się człowiekowi z niesamowitą prędkością. Pod Oceanem Atlantyckim sunie podwodny express, samoloty wykręcają zawrotne wyniki i stały się bardzo popularne, samochody to w zdecydowanej większości pojazdy autonomiczne. Większe miasta to silnie zurbanizowane metropolie z drapaczami chmur, które nie robią na nikim żadnego wrażenia.

- Choć Ziemia nadal jest podzielona na Państwa, ludziom mocno udzieliła się doktryna kosmopolityzmu. Opiekę nad globalnym ładem sprawuje Organizacja Zjednoczenia i Ochrony Międzynarodowej (odpowiednik dzisiejszego ONZ). W 2091 roku powołano do życia Parlament Planetarny, zrzeszający przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którego zadaniem jest przede wszystkim dążenie do zjednoczenia, podejmowanie międzynarodowych reform oraz praca na rzecz ekspansji kosmosu.

- Powszechne stały się androidy: samodzielne maszyny, które wyręczyły człowieka w wielu aspektach życia, przede wszystkim w pracy fizycznej. Gwałtowna robotyzacja niektórych zawodów doprowadziła w części państw do wprowadzenia idei tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego – kwoty przysługującej każdemu człowiekowi do zapewnienia mu podstawowych warunków bytowych.

 

Sytuacja polityczna uspokoiła się znacznie po roku 2060. Największymi tworami politycznymi, zarówno pod względem siły gospodarczej jak i militarnej, są kolejno:

- Stany Zjednoczone - demokratyczne państwo, mające największy potencjał gospodarczy i militarny. Stany Zjednoczone wchłonęły znany nam dzisiaj Meksyk, czyniąc je największym, wielonarodowym tworem politycznym. Poza tym ich granice nie zmieniły się. Jako najsilniejszy gracz, Stany Zjednoczone dążą do samodzielnej ekspansji kosmosu bez udziału innych państw. W Nowym Jorku znajduje się siedziba Parlamentu Planetarnego.

- Chińska Republika Ludowa - gigant z największą populacją i najdynamiczniej rozwijającym się przemysłem militarnym na świecie. Od czasów 30-tych XXI wieku prowadzi agresywną ekspansję. Wchłonęła Mongolię i wykorzystała kryzys polityczny w Federacji Rosyjskiej do zajęcia jej wschodnich ziem: Kamczatki, Jakucji, Kraju Zabajkalskiego i Okręgu Amurskiego. Mimo wszystko, wiele lat względnego spokoju oraz kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki, doprowadziło do unormowania stosunków między ChRL a resztą świata.

- Hindustan to drugi co do wielkości najbardziej liczny twór polityczny. Przez krótki czas piastował pozycję głównego mocarstwa Azji, zastępując w tej roli Chiny. Interweniował w czasie wojny domowej w Pakistanie w 2053. Często zmieniał swoich sojuszników: najpierw działał jako partner, Chińskiej Republiki Ludowej potem zaś zacieśnił stosunki ze Stanami Zjednoczonym. Ostatecznie zbudowało to obraz Hindustanu jako państwa nierzetelnego i niepewnego, a w efekcie jego osamotnienia na scenie politycznej. Hindusi są zwolennikami samotnego podboju kosmosu.

- Wspólnota, w tym: Federacja Republik Europejskich, Wyspy Brytyjskie, Kanada i Australia – podąża szlakiem wyznaczonym najpierw przez Unię Europejską, potem zaś Federację Republik Europejskich. Jest światowym liderem w dziedzinie energetyki odnawialnej. Posiada silny przemysł motoryzacyjny i farmaceutyczny oraz nosi miano światowego producenta żywności. Kanada i Australia jako państwa partnerskie zgłosiły chęć przynależności do Wspólnoty, aby zunifikować wymianę dóbr spożywczych i konsumpcyjnych. Do najpilniejszych problemów należą: niepokoje etniczne, starzejące się społeczeństwo oraz stagnacja ustawodawcza, wynikająca z zaawansowanego, choć nieefektywnego aparatu biurokratycznego.

- Japonia, technologiczny gigant – niezwykle bogate, zaawansowane technologicznie państwo z największą ilością androidów oddelegowanych do użytku. Honsiu stanowi praktycznie jedno wielkie megapolis. Japończycy jako pierwsi na świecie doprowadzili do użytku technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), są również znani ze wspaniałej jakości swoich produktów.

- Nowa Rosja, przodownik technologii przemysłowej. Utracili swoje znaczenie na arenie międzynarodowej po przewrocie w 2037, ale mimo wszystko nadal posiadają w zanadrzu silne, dobrze zorganizowane siły zbrojne, które są ich główną kartą przetargową w negocjacjach na szczeblu międzynarodowym. Nowa Rosja powstała w wyniku puczu zapoczątkowanego przez generała Borislava Evseyeva. Po udanym przewrocie udało się utrzymać pozycję Rosji jako lokalnego mocarstwa, jednakże procesy zainicjowane w jego azjatyckiej części były już na tyle zaawansowane, że znaczna część Syberii i Jakucji znalazły się w chińskiej strefie wpływów. Posiada wpływy w wielu strategicznych miejscach Ziemi, między innymi w Arktyce, gdzie pozostaje dominującym graczem i prowadzi zakrojone na szeroką skalę programy badawcze.

- Poza powyżej wymienionymi Państwami istnieje jeszcze kilka liczących się sił: Unia Latynoamerykańska - zrzeszająca państwa Ameryki Południowej pod sztandarem Brazylii, Arabia, będąca pokłosiem ekspansji Arabii Saudyjskiej na bliskim wschodzie, oraz Zjednoczona Afryka, która jest tworem będącym próbą odpowiedzi na rosnące wpływy światowych graczy na kontynencie afrykańskim. Nie odgrywają one jednak znaczącej roli w programach eksploracji kosmosu.

- W roku 2025 umiera Władimir Putin. Jego następca okazuje się kiepskim przywódcą. Rosja pogrąża się w kryzysie, który ostatecznie doprowadzi do przewrotu.

- 2027, pierwszy człowiek na Marsie. SpaceX świętuje zwycięstwo w wyścigu z NASA.

- Konferencja w Kairze: podjęto decyzję w sprawie norm paliw kopalnych, przemysłu ciężkiego i zanieczyszczenia. Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa i Indie nie podpisują zmian.

- Wzrasta znaczenie międzynarodowych korporacji, równocześnie nastroje antykorporacyjne nabierają na sile.

- Przełom w technologii maglev - dzięki wynalezieniu doskonałych nadprzewodników powstaje tania i wydajna alternatywa dla tradycyjnej kolei. Rozpoczynają się prace nad transatlantyckim expressem na linii: Londyn - Nowy Jork.

- W 2028r. w Szanghaju otwarto pierwszą drukarnię prefabrykatów. Olbrzymi kompleks służący do wielkoformatowego druku 3D pozwolił na wykładniczy wzrost masowej produkcji wielu produktów, m.in. elementów konstrukcyjnych budynków, okrętów, a w późniejszym czasie nawet infrastruktury kosmicznej.

- Niezwykłym odkryciem, którego dokonano w 2029r., była obserwacja dziewiątej planety Układu Słonecznego - skalistego Erebosa, ciała niebieskiego niewiele większego od Marsa, a odpowiedzialnego za występowanie przerwy w klifie Kuipera.

- Znacznie zwiększa się udział pojazdów elektrycznych na świecie. Ze względu na zmniejszenie zużycia ropy, Bliski Wschód traci na znaczeniu.

- Postępujące prace nad wykorzystaniem komórek macierzystych wyniosły medycynę na nowy poziom i pozwoliły znacząco przedłużyć średnią długość życia ludzi. Wielu przełomowych odkryć w tej dziedzinie dokonała szwajcarska korporacja Roche Holding AG.

- W roku 2032 Toyota wprowadza na rynek tanie roboty do pomocy domowej.

- Rok 2036, powstaje niemal doskonała czerń. Panele fotowoltaiczne z nanorurek węglowych absorbują 99,98% światła. USA jest przodownikiem w tej dziedzinie - za pomocą satelit soczewkowych zaczynają przesyłać energię na specjalne plantacje słoneczne.

- W 2037 roku Borislav Evseyev na czele puczu dokonuje przewrotu w Federacji Rosyjskiej. Powstaje Nowa Rosja.

- Wielkim sukcesem było ostateczne wdrożenie do powszechnego użytku hodowli sztucznych organów, zapoczątkowane otwarciem pierwszej "farmy organów" przez niemiecką korporację Bayer Gmbh w roku 2038.

- W 2041 odnotowano najwyższą temperaturę w Afryce. Nastaje wielka susza. Głód i pragnienie dotykają wszystkich mieszkańców Czarnego Lądu. Cały świat interweniuje w ramach pomocy humanitarnej.

- Głęboko pod pokrywą lodową Arktyki odkryto złoża diamentów i innych rzadkich zasobów naturalnych. Przodującym Państwem w kwestiii ich wydobycia zostaje Nowa Rosja.

- W 2042 Japonia uruchamia narodową platformę AR - część życia publicznego przenosi się do wirtualnej rzeczywistości.

- W tym samym roku została założona międzynarodowa placówka badawcza na księżycu. W swojej strukturze przypomina nieco ISS.

- Google dokonuje przełomu w zakresie chmury danych - miliardy nanokomórek rozrzucone zostają po dnie oceanów, zapewniając niemal nieograniczone zasoby pamięci i wymiany danych.

- Powstaje koncepcja Konstytucji Europejskiej i zrównania wszystkich państw członkowskich. Przyjęta została nazwa Federacji Republik Europejskich. Narastają niepokoje społeczne.

- Stany Zjednoczone interweniują w Meksyku w 2044r. Oficjalnie Meksyk zostaje podzielony na 3 strefy wpływów i na stałe zostaje włączony do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

- Postęp w dziedzinie medycyny! Nanoroboty stają się uniwersalnym remedium w walce z wirusami i bakteriami.

- Gwałtowna robotyzacja. Część zawodów wykonywanych przez człowieka umiera na zawsze. Problemem staje się wysokie bezrobocie.

- Szybki postęp technologiczny został zatrzymany w roku 2054, kiedy doszło do wybuchu nieznanego wcześniej, afrykańskiego superwulkanu. Skala katastrofy była tak wielka, że na trzy lata świat pogrążył się w wulkanicznej zimie. Doszło do rozruchów społecznych, wojen i klęski głodu na skalę globalną.

- W wyniku kataklizmu, upada niezdolne do sprawnego działania ONZ.

- 18 stycznia 2060r. - Konferencja brukselska. Po dwóch tygodniach obrad, przedstawiciele mocarstw światowych dokonują podziału stref wpływów w targanej konfliktami, anarchią i katastrofami naturalnymi Afryce. To pierwszy krok na drodze do powstania OZOM.

- Rosja bojkotuje rozmowy, w międzyczasie zaogniając konflikty na Kaukazie.

- 10 kwietnia 2062r. w celu stabilizacji sytuacji na świecie, powstaje OZOM - organizacja będąca następcą ONZ, aczkolwiek zachowująca szersze od niej kompetencje.

- Dochodzi do zamrożenia globalnego ładu. Ziemia zostaje podzielona na szereg stref wpływów dominujących mocarstw. Wygaszenie bezpośrednich konfliktów sprzyja zwiększeniu nakładów na technologie kosmiczne.

- Pod egidą OZOM zostają sformowane siły porządkowe mające na celu nadzorowanie operacji stabilizacyjnych na kontynencie afrykańskim.

- Rok 2071. W związku z postępującym przeludnieniem planety - pod pretekstem nowej, nieistniejącej epidemii - wdrożony zostaje plan szczepień zmniejszających płodność.

- Rok 2074. Pierwszy raz na świecie wieczorne wiadomości poprowadził Android - Tom. Projekt androida tak przypominał człowieka, że wielu widzów w ogóle nie zauważyło różnicy.

- Kilka miesięcy później sprawa szczepień wychodzi na światło dzienne. Dochodzi do masowych protestów przeciw formowaniu struktur organizacyjnych o zasięgu międzynarodowym.

- W roku 2091 powstaje Parlament Planetarny - pierwszy tego typu międzynarodowy organ sprawujący realną władzę

- Rok 2100. Rozpoczyna się akcja #mirkouniverse